Gofin Podatki

Jak sprawdzić informacje o zastawie skarbowym?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy może ustanowić zastaw skarbowy na ruchomości lub zbywalnym prawie majątkowym podatnika w celu zabezpieczenia spłaty podatków. Rejestr Zastawów Skarbowych jest udostępniany bezpłatnie on-line na Portalu Podatkowym. Zainteresowani mogą uzyskać z niego wypis za 50 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji oraz planowane zmiany w tym zakresie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021 r.
Nieskorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w odpowiednich okresach rozliczeniowych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w terminie późniejszym. Mianowicie, jeżeli podatnik nie dokona odliczenia VAT w obowiązujących terminach, to generalnie może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do tego obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Procedura unijna One Stop Shop
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Dzięki MOSS podatnicy unikali rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie UE, w którym miało miejsce świadczenie usług. MOSS miał charakter fakultatywny i dostępny był dla przedsiębiorców posiadających siedzibę działalności gospodarczej w UE (tzw. procedura unijna) oraz dla przedsiębiorców niemających siedziby w UE (tzw. procedura nieunijna). Z dniem 1 lipca 2021 r. MOSS uległ rozszerzeniu i stał się punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop - OSS), obejmującym szereg innych transakcji B2C.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Płatnicze rozliczenie pracowniczego dofinansowania wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021 r., autor: Agata Cieśla
Pośród wielu świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom przez pracodawcę, największą popularnością cieszy się dofinansowanie różnych form wypoczynku. Pracodawcy udzielają go nie tylko pracownikom, ale również członkom ich rodzin. Na opodatkowanie tych świadczeń poza źródłem pochodzenia środków pieniężnych na wypłaty, wpływ ma również status osoby ich ostatecznego beneficjenta. W przypadku tych, które nie korzystają ze zwolnienia od pdof, o sposobie obliczenia zaliczki na podatek decyduje moment dokonania wypłaty lub postawienia ich do dyspozycji pracownika.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Podmioty wykonujące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób - ostrzeżenie MF
Poradnik VAT nr 12 (540) z dnia 20.06.2021 r.
Dokonywanie podziału usługi pośrednictwa w przewozie osób przy udziale utworzonych w tym celu międzynarodowych, złożonych struktur gospodarczych - czego skutkiem jest ominięcie krajowych obowiązków zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym - może zostać uznane za nadużycie prawa. We wszystkich przypadkach, w których zostanie stwierdzone nadużycie prawa, organy podatkowe będą prowadziły odpowiednie działania zmierzające do przedefiniowania dokonanych transakcji i wyegzekwowania należnych kwot podatku VAT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Podatek od wartości dodanej a przychód u ryczałtowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021 r.
U osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa art. 14 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym artykułem, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Rządowy program Polski Ład zreformuje podatek dochodowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021 r.
Rząd opracował nowy program społeczno-gospodarczy będący odpowiedzią na rzeczywistość postcovidową, w którym przedstawił liczne zamierzenia i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego. Duże zmiany zaplanował również w sferze podatku dochodowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
WSTO od 1 lipca br.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Nowelizacja ustawy o VAT, której przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2021 r., uchyliła pojęcia "sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju" oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzona została definicja wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz odpowiednie zmiany w przepisach związane z tym rodzajem sprzedaży.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - VAT i PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021 r.
Sprzedaż budynku, o którym mowa w pytaniu, może być zwolniona z VAT. W związku z jego sprzedażą przychód podatkowy w PIT nie powstanie. Generalnie sprzedaż budynków mieszkalnych opodatkowana jest stawką 8% (dotyczy budynków, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2), a użytkowych - 23%. Niemniej jednak trzeba pamiętać o ustawowych zwolnieniach z VAT, które dotyczą wszystkich rodzajów budynków (tj. zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zmiany w zakresie danych wykazywanych w JPK_VAT . od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od 1 lipca 2021 r. zaczęło (w większej części) obowiązywać rozporządzenie MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT. Konieczność zmiany rozporządzenia nastąpiła w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Rozporządzenie to wprowadza także zmiany dotyczące m.in. faktur uproszczonych czy oznaczeń GTU.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Aktualności

Webinar - Moduł Kadry 2021-02-04

Przygotowaliśmy dla Państwa webinar, który pomoże zaznajomić się nową funkcją w panelu online - Modułem Kadry. Webinar poprowadził Rafał Tomaszewski.

Zapraszamy do oglądania!

WEBINAR - MODUŁ KADRY

Nowa funkcja w panelu online - Kadry 2021-01-18
Jest nam miło przedstawić kolejną nową funkcję panelu online - moduł Kadry.

Dzięki niemu:
  • przekażesz nam informacje o nieobecnościach swoich pracowników na etacie w formie gotowego kalendarza,
  • przekażesz nam czas pracy pracowników na umowach zlecenie,
  • sprawdzisz wymiary urlopów oraz czas obowiązywania umów swoich pracowników,
  • będziesz miał dostęp 24/7 do raportów, list płac oraz wzorów dokumentów,
  • a także prześlesz nam skany ważnych dokumentów dotyczących pracowników.
Obecnie dane są widoczne jedynie w zakładce zawierającej wzory dokumentów kadrowych.
Aby przetestować więcej funkcji modułu Kadry, skontaktuj się ze swoim opiekunem.
Najnowsze zmiany w panelu 2020-04-29

Oto najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w naszym panelu online:

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

Gazeta Prawna Podatki

Warszawa i okolice poza zwolnieniem z CIT
Rząd doprecyzował mapę pomocy regionalnej. Z projektu wynika, że w stolicy i większości gmin ościennych nie będzie dostępne zwolnienie z CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
Zmiana przepisów nie mogła naruszyć praw nabytych
Dywidendy otrzymane przed 2018 r., a nieodliczone od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, mogą być odejmowane przez pięć kolejnych lat na korzystnych zasadach – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Kolejne sądy uchylają sankcje VAT
Sankcja VAT w wysokości 30 proc. jest niezgodna z dyrektywą – potwierdził WSA w Lublinie. Tym samym dołączył do sądów orzekających o niezgodności wszystkich krajowych sankcji VAT, również 30- i 100-procentowej.
Pełna liberalizacja ulgi na złe długi jeszcze nie teraz
Senatorowie chcą, aby wierzyciele mogli odzyskać VAT również wtedy, gdy stracą status podatnika. Ale nie wiadomo, czy przystaną na to posłowie. MF jest przeciw
Polski Ład podatkowy w koalicyjnym nieładzie. Zmiany budzą mieszane uczucia
Rząd pokazał nowe rozwiązania, które mają zachęcić do przechodzenia na ryczałt. Gowinowcy nie zmienili jednak swojego stanowiska i wprowadzenie reformy może zależeć od głosów lewicy.
Rewolucja obok Gowina. Flagowa ustawa z Polskiego Ładu zależna od Lewicy?
Propozycje podatkowe w ramach Polskiego Ładu trafiły pod obrady rządu bez koalicyjnej zgody.
Opublikowano podatkowy projekt Polskiego Ładu. 225 stron przepisów, 229 stron uzasadnienia
Ministerstwo Finansów w poniedziałek wieczorem udostępniło projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu to rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki.
NSA: Przychody ze spółki osobowej to nie kapitały
Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce należy zaliczać do działalności gospodarczej – orzekł NSA.
PIE: Polski Ład to największa reforma podatkowa od 30 lat
Wprowadzana reforma to pierwsza tak duża zmiana w polskich podatkach od 30 lat - komentuje dla PAP szef PIE Piotr Arak. Zwrócił uwagę, że po zmianach system ma być bardziej sprawiedliwy, m.in. ma zmniejszyć różnicę w opodatkowaniu między jednoosobową działalnością gospodarczą a umową o pracę.
To, co zwrócone, nie jest przychodem
Nie ma PIT od zaliczki wypłacanej na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu za granicą, jeżeli kwota ta jest potem zwracana lub potrącana z wynagrodzenia tej osoby – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Neutralna wymiana udziałów dotyczy też spółek w organizacji
Przy wymianie udziałów zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje, nawet jeśli spółka kapitałowa jest dopiero w organizacji – orzekł NSA w dwóch przełomowych wyrokach.
Kto odpowiada wobec osób trzecich, ten płaci VAT
Członek zarządu spółki, który zgodnie z odrębną umową o zarządzanie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, musi płacić VAT od świadczonych przez siebie usług – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Morawiecki o Polskim Ładzie: Za kilka tygodni pierwsze czytanie projektu podatkowego
Za kilka tygodni planowane jest pierwsze czytanie projektu podatkowego dot. Polskiego Ładu, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.
Jaki PIT i VAT przy odszkodowaniu otrzymanym po spaleniu się hali produkcyjnej
Podatnik VAT czynny produkuje stolarkę budowlaną. Przedsiębiorca posiada m.in. halę produkcyjną stanowiącą środek trwały jego firmy. Jest ona amortyzowana metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej, a została wprowadzona do środków trwałych w listopadzie 2009 r. W hali tej 24 lutego 2021 r. wybuchł pożar, w wyniku czego zniszczeniu uległ cały budynek oraz wszystko, co się w nim znajdowało.
Czy korzystający z OSS mają prowadzić osobną ewidencję
W związku z dokonywaniem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość podatnik zgłosił się do unijnej procedury OSS. Czy musi prowadzić jakąś dodatkową ewidencję?
Polski Ład: Projekt ustawy podatkowej gotowy. Poznaj szczegóły
Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegóły ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Kwota wolna wzrośnie do 30 tys. zł, zmienią się też przepisy dotyczące składki zdrowotnej.
Zmiany upraszczające w VAT wracają do Sejmu
Senatorowie przyjęli z poprawkami pakiet SLIM VAT 2, który ułatwi m.in. korzystanie z ulgi na złe długi, uprości warunki 100-proc. odliczenia podatku od samochodów i rezygnację ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości
Wpłaty na IKZE nie da się odliczyć od dochodu męża
Podatnik nie odliczy wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jeżeli nie miał dochodu, i to nawet gdy rozlicza się z PIT wspólnie z małżonkiem – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Nie będzie trzeba składać czynnego żalu przy korygowaniu JPK_V7 [WYWIAD]
- Aby uniknąć sankcji karnych, wystarczające będzie przesłanie prawnie skutecznej korekty części deklaracyjnej albo ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 oraz uiszczenie zaległego VAT - informuje dr Przemysław Szymczyk, dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów.
Ministerstwo zmusza spółki jawne do rozwiązania
Spółka jawna, która stanie się podatnikiem CIT, będzie nim do dnia likwidacji lub wykreślenia z rejestru. I nic już tego nie zmieni – twierdzi resort finansów. Według ekspertów to absurd.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2021 FPD Sp. z o.o. Regulamin serwisu