Bankier Finanse osobiste

Wystrzał inflacji, krach na bitcoinie i fatalny tydzień na GPW [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

"Pieniądze z Państwa konta przekazane do NBP". Uwaga na takie SMS-y!

Największy bank w Polsce bije na alarm: oszuści przypuścili atak na klientów banków. Wykorzystując nośny temat koronawirusa, wprowadzają w błąd, polując na cudze dane osobowe i pieniądze.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 13 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. 

Gotówka jest i będzie dostępna. Banki i NBP uspokajają

Banki na bieżąco monitorują poziom zapotrzebowania na gotówkę, a obsługa obrotu gotówkowego działa bez zakłóceń, podaje rzecznik Związku Banków Polskich w rozmowie z Bankier.pl. Bankowcy zachęcają do korzystania przede wszystkim z płatności bezgotówkowych, bezpieczniejszych z higienicznego punktu widzenia.

MF chce płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN

Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN – poinformował w piątek resort.

Trudniejszy dostęp do PKO BP, Pekao, ING i Millennium w ten weekend

Klienci kilku dużych banków muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej, mobilnej, kart płatniczych i bankomatów. Przerwy w ten weekend zaplanowały m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Bank Millennium. Powodem nie jest jednak koronawirus.

BNP Paribas wyjaśnia, kto dostanie zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu

Bank BNP Paribas opublikował na swojej stronie informację dotyczącą zwrotów prowizji od wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich. Zwrot będzie dokonywany od kredytów udzielonych po 16 maja 2016 r.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 12 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Szef ZBP tłumaczy, jak banki szykują się na koronawirusa

Banki w związku z epidemią koronawirusa przygotowują dla klientów indywidualnych i firm propozycje rozwiązań, dotyczących m.in. wakacji kredytowych. Uelastycznienie sektora w znacznej mierze uzależnione będzie jednak od zmian regulacyjno-nadzorczych. Koronawirus będzie miał negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach - poinformował PAP Biznes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

PIN i zielony dopiero powyżej 100 zł? KNF chce podniesienia limitu

Przewodniczący KNF zwróci się do NBP z prośbą o wsparcie przyspieszenia podniesienia limitu transakcji bezstykowych bez użycia PIN. Ruch ma wspomóc ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Aktualności

Webinar - Moduł Kadry 2021-02-04

Przygotowaliśmy dla Państwa webinar, który pomoże zaznajomić się nową funkcją w panelu online - Modułem Kadry. Webinar poprowadził Rafał Tomaszewski.

Zapraszamy do oglądania!

WEBINAR - MODUŁ KADRY

Nowa funkcja w panelu online - Kadry 2021-01-18
Jest nam miło przedstawić kolejną nową funkcję panelu online - moduł Kadry.

Dzięki niemu:
  • przekażesz nam informacje o nieobecnościach swoich pracowników na etacie w formie gotowego kalendarza,
  • przekażesz nam czas pracy pracowników na umowach zlecenie,
  • sprawdzisz wymiary urlopów oraz czas obowiązywania umów swoich pracowników,
  • będziesz miał dostęp 24/7 do raportów, list płac oraz wzorów dokumentów,
  • a także prześlesz nam skany ważnych dokumentów dotyczących pracowników.
Obecnie dane są widoczne jedynie w zakładce zawierającej wzory dokumentów kadrowych.
Aby przetestować więcej funkcji modułu Kadry, skontaktuj się ze swoim opiekunem.
Najnowsze zmiany w panelu 2020-04-29

Oto najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w naszym panelu online:

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

Gofin Podatki

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a limit przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021 r.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. limit przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT został podwyższony z 1.200.000 euro na 2.000.000 euro. "Nowy" limit przychodów dotyczy również podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Kasa on-line przy sprzedaży węgla
Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy dokonujący m.in. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych są zobowiązani ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Czy spółka komandytowa może w 2021 r. wybrać estoński CIT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021 r.
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT) to nowe rozwiązanie polegające na odroczeniu opodatkowania podatkiem dochodowym zysków spółek kapitałowych generalnie do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca/akcjonariusza. (…) W świetle obowiązujących przepisów, spółki komandytowe po uzyskaniu przez nie statusu podatnika CIT nie mogą wybrać tzw. estońskiego CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
W którym urzędzie skarbowym należy złożyć PIT za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy składają PIT za 2020 r. zasadniczo w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na ostatni dzień 2020 r. Reguła ta obowiązuje niezależnie od tego, czy roczne rozliczenie podatku dochodowego jest przekazywane w formie papierowej, czy przesyłane przez internet. Miejsce zamieszkania to miejscowość stanowiąca centrum interesów życiowych danej osoby i nie należy go utożsamiać z zameldowaniem pod danym adresem na pobyt stały lub czasowy. Inne zasady obowiązują nierezydentów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty podatku PIT za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Nadpłatę wykazaną w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego podatnicy coraz częściej chcą otrzymywać na rachunek bankowy, a nie przekazem pocztowym lub w formie wypłaty w kasie. To nie tylko efekt pandemii COVID-19. Z przelewem nie wiążą się dodatkowe koszty, a pieniądze można mieć do swojej dyspozycji szybciej niż w przypadku zwrotu w gotówce.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Podatek dla gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021 r.
Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Przez grunty związane z budynkami mieszkalnymi należy rozumieć nie tylko grunty, na których taki obiekt budowlany został posadowiony, ale również grunty doń przylegające, zapewniające właściwe korzystanie z tego budynku, niezbędną obsługę budynku oraz jego mieszkańców.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
W rozliczeniu za 2020 r. ulga abolicyjna na dotychczasowych zasadach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021 r.
Podatnicy PIT objęci w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy zarabiają za granicą, by uniknąć podwójnego opodatkowania z tytułu uzyskanych dochodów, rozliczają podatek dochodowy według jednej z metod przewidzianych w art. 27 updof. Jest to metoda wyłączenia z progresją albo metoda proporcjonalnego odliczenia. W celu zniwelowania różnic w wysokości PIT wynikających z istnienia dwóch różnych metod unikania podwójnego opodatkowania, w ustawie o PIT funkcjonuje tzw. ulga abolicyjna.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Uregulowanie zasad w zakresie korekt in plus
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Do końca 2020 r. przepisy o VAT nie określały zasady rozliczania VAT w przypadku faktur korygujących in plus. Podatnicy bazowali jedynie na interpretacjach organów podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca wprowadził przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zmiany w zakresie MPP
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na rozdzieleniu wynikającej z faktury zapłaty za nabyte towary czy usługi na kwotę netto, która płacona jest na rachunek bankowy sprzedawcy, oraz na kwotę VAT uiszczaną na rachunek VAT. MPP funkcjonuje w wersji dobrowolnej i obligatoryjnej. Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany dotyczące MPP.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Jak długo może trwać kontrola podatkowa przedsiębiorcy?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową przedsiębiorcy w każdym czasie do upływu terminu przedawnienia podatku. Urzędnicy muszą jednak respektować dopuszczalne roczne limity czasu trwania weryfikacji - chociaż powraca temat ich definiowania. Odrębną procedurą jest pokontrolne postępowanie podatkowe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2021 FPD Sp. z o.o.