Bankier Finanse osobiste

Policja sprawdza, czy doszło do przestępstwa w PBS

Policja sprawdza, czy w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku (Podkarpackie) doszło do przestępstwa niegospodarności. Będzie m.in. weryfikowała liczbę pokrzywdzonych i szacowała ewentualne straty.

W których bankach przerwy w ten weekend?

Handlowy weekend zapowiada się dla klientów większości banków na spokojny. Przerwy zapowiedziała niewielka część instytucji.

Najtańsze konta osobiste - styczeń 2020 [Ranking Bankier.pl]

Które banki posiadają w ofercie konta osobiste bez tak zwanych gwiazdek?

Liczysz na lepsze warunki? Wypowiedz umowę bankowi

Obniżki, zwolnienia lub zwrot opłat, czasami także podwyższone oprocentowanie - to realne przykłady korzyści, jakie banki proponują klientom zdecydowanym na odejście, wynika z analizy Bankier.pl. Nie wszyscy jednak dostaną szansę na nowe warunki współpracy. Walczy się głównie o aktywnych klientów.

Bankier.pl prześwietlił oferty banków. Liderzy rankingów 2019

Redakcja Bankier.pl policzyła, które banki najczęściej wygrywają w rankingach, analizując blisko 100 porównań opublikowanych w 2019 roku. Oferty rekordzistów deklasowały rywali całymi miesiącami. Taka lista to podpowiedź dla klientów, którzy chcą sięgać po stabilne oferty, który cieszą się uznaniem w długim czasie.

Kolejki przed oddziałami banku PBS w Sanoku

Kolejki klientów ustawiały się we wtorek od rana przed siedzibami oddziałów sanockiego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) m.in. w centrali w Sanoku oraz Krośnie i Rzeszowie. We wtorek bank, który jest w trakcie przymusowej restrukturyzacji, wznowił działalność.

Opera oskarżona o udzielanie lichwiarskich pożyczek za pomocą aplikacji mobilnych

Opera Software, jedna ze znanych przeglądarek internetowych, miała za pośrednictwem aplikacji dostępnych w Google Play oferować lichwiarskie pożyczki na wysoki procent w Afryce i Indiach - wynika z raportu opublikowanego przez firmę Hindenburg Research.

Weekendowe utrudnienia w bankach

Kilka banków zapowiada prace modernizacyjne na nadchodzący weekend. Na utrudnienia powinni przygotować się klienci m.in. ING Banku Śląskiego i Banku Millennium.

Czy podwyżki stóp procentowych są możliwe?

Po wyraźnym wzroście inflacji w grudniu na rynku finansowym wzrosło prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce. Czy podwyżka jest rzeczywiście możliwa? Musiałoby zajść kilka okoliczności.

Brytyjczykom zakazano używania kart kredytowych do zakładów hazardowych

Brytyjski rząd ogłosił we wtorek wprowadzenie zakazu używania kart kredytowych do zawierania zakładów hazardowych. Zakaz, który wejdzie w życie 14 kwietnia, ma ograniczyć problem uzależnienia Brytyjczyków od hazardu.

Aktualności

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. Dodano możliwość wystawiania faktur cyklicznych (automatycznych).
  2. Dodano możliwość wydruku faktury w j. angielskim.
  3. W ustawieniach dodano pole "Domyślny sposób płatności".
  4. Do katalogu towarów dodano możliwość ustawienia jednostki miary.
  5. Przy wystawianiu faktur w walucie pobiera się aktualny kurs w PLN z tabeli NBP. Informacja o kursie pojawia się na wydruku.
  6. Dostosowanie wystawiania faktur VAT marża do aktualnych przepisów.
  7. Generowanie pliku JPK_FA - aktualizacja do wersji 3.0.
  8. Możliwość oznaczenia faktury "Podzielona płatność".
Zobacz na filmie jak ustawić faktury automatyczne.

Gofin Podatki

Informacja PIT-11 składana za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020 r., autor: Ewelina Piotrowska
Wystawiona podatnikowi informacja PIT-11 zawiera dane w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Tym samym PIT-11 to podstawowa baza informacji niezbędna do sporządzenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Mechanizm podzielonej płatności w wyjaśnieniach MF
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Obowiązkowy MPP jest stosowany przez nabywcę przy regulowaniu należności, jeżeli przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę tych towarów czy usług przekracza 15.000 zł, oraz gdy czynność jest dokonywana na rzecz podatnika. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse przedstawiło objaśnienia dotyczące stosowania obowiązkowego MPP.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Przeliczenia kursowe dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019 r.
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zasady te dotyczą zarówno sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz kontrahenta krajowego, jak i zagranicznego. Aby przeliczyć na złote przychód wyrażony w walucie obcej, konieczne jest ustalenie daty powstania tego przychodu. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Kasy on-line od 1 stycznia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Wprowadzenie kas on-line generalnie nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątek dotyczy podatników, których ustawodawca zobowiązał do stosowania kas on-line. Od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line obowiązkowo muszą mieć mechanicy samochodowi oraz stacje benzynowe.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy on-line dla warsztatów samochodowych i stacji paliw
Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019 r.
Obowiązkiem stosowania kas on-line od 1 stycznia 2020 r. zostali objęci podatnicy: świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Opłata za wpis do rejestru BDO
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019 r.
Opłata za wpis do rejestru BDO wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla innych przedsiębiorców. (...) Za prowadzenie działalności bez wpisu grożą wysokie kary - od 5.000 zł do 1 mln zł. Będą one wymierzane w drodze decyzji przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie brał pod uwagę rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz weźmie pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Przepisy o zatorach płatniczych a uproszczona zaliczka na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele mogą, a dłużnicy muszą korygować podstawę opodatkowania/stratę podatkową - w przypadku braku zapłaty zobowiązania przez dłużnika - w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Mikrorachunek a identyfikator podatkowy wpłacającego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna wygenerować mikrorachunek podatkowy na podstawie NIP - także wtedy, gdy jednocześnie pracuje na umowę o pracę. Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy podatnika (płatnika), za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. będą opłacane PIT, CIT i VAT. Przeznaczony on będzie do obsługi również niepodatkowych należności budżetowych, tj. kosztów upomnienia oraz odsetek za zwłokę od PIT, CIT i VAT. W ten sposób trzeba będzie regulować także wspomniane zobowiązania podatkowe dotyczące lat ubiegłych, np. wynikające z korekt deklaracji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Modyfikacje w zwolnieniu z pdof dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020 r., autor: Agata Cieśla
Od 1 sierpnia 2019 r. ze zwolnienia od pdof korzystają przychody wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Jednak w związku z tym, że zwolnienie to weszło w życie w trakcie roku podatkowego, reguły nim rządzące w 2019 r. stanowiły rozwiązania przejściowe. Dlatego te funkcjonujące w 2020 r. różnią się od dotychczas obowiązujących.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT
Poradnik VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy VAT zobowiązani są stosować mechanizm podzielonej płatności. Dotyczy to nabyć przez podatników towarów/usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowanych fakturami, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł. W stosunku do pozostałych towarów i usług (niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) nadal stosuje się dobrowolność w MPP.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2020 FPD Sp. z o.o.