Bankier Finanse osobiste

Wystrzał inflacji, krach na bitcoinie i fatalny tydzień na GPW [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

"Pieniądze z Państwa konta przekazane do NBP". Uwaga na takie SMS-y!

Największy bank w Polsce bije na alarm: oszuści przypuścili atak na klientów banków. Wykorzystując nośny temat koronawirusa, wprowadzają w błąd, polując na cudze dane osobowe i pieniądze.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 13 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. 

Gotówka jest i będzie dostępna. Banki i NBP uspokajają

Banki na bieżąco monitorują poziom zapotrzebowania na gotówkę, a obsługa obrotu gotówkowego działa bez zakłóceń, podaje rzecznik Związku Banków Polskich w rozmowie z Bankier.pl. Bankowcy zachęcają do korzystania przede wszystkim z płatności bezgotówkowych, bezpieczniejszych z higienicznego punktu widzenia.

MF chce płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN

Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN – poinformował w piątek resort.

Trudniejszy dostęp do PKO BP, Pekao, ING i Millennium w ten weekend

Klienci kilku dużych banków muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej, mobilnej, kart płatniczych i bankomatów. Przerwy w ten weekend zaplanowały m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Bank Millennium. Powodem nie jest jednak koronawirus.

BNP Paribas wyjaśnia, kto dostanie zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu

Bank BNP Paribas opublikował na swojej stronie informację dotyczącą zwrotów prowizji od wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich. Zwrot będzie dokonywany od kredytów udzielonych po 16 maja 2016 r.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 12 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Szef ZBP tłumaczy, jak banki szykują się na koronawirusa

Banki w związku z epidemią koronawirusa przygotowują dla klientów indywidualnych i firm propozycje rozwiązań, dotyczących m.in. wakacji kredytowych. Uelastycznienie sektora w znacznej mierze uzależnione będzie jednak od zmian regulacyjno-nadzorczych. Koronawirus będzie miał negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach - poinformował PAP Biznes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

PIN i zielony dopiero powyżej 100 zł? KNF chce podniesienia limitu

Przewodniczący KNF zwróci się do NBP z prośbą o wsparcie przyspieszenia podniesienia limitu transakcji bezstykowych bez użycia PIN. Ruch ma wspomóc ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Aktualności

Webinar - Moduł Kadry 2021-02-04

Przygotowaliśmy dla Państwa webinar, który pomoże zaznajomić się nową funkcją w panelu online - Modułem Kadry. Webinar poprowadził Rafał Tomaszewski.

Zapraszamy do oglądania!

WEBINAR - MODUŁ KADRY

Nowa funkcja w panelu online - Kadry 2021-01-18
Jest nam miło przedstawić kolejną nową funkcję panelu online - moduł Kadry.

Dzięki niemu:
  • przekażesz nam informacje o nieobecnościach swoich pracowników na etacie w formie gotowego kalendarza,
  • przekażesz nam czas pracy pracowników na umowach zlecenie,
  • sprawdzisz wymiary urlopów oraz czas obowiązywania umów swoich pracowników,
  • będziesz miał dostęp 24/7 do raportów, list płac oraz wzorów dokumentów,
  • a także prześlesz nam skany ważnych dokumentów dotyczących pracowników.
Obecnie dane są widoczne jedynie w zakładce zawierającej wzory dokumentów kadrowych.
Aby przetestować więcej funkcji modułu Kadry, skontaktuj się ze swoim opiekunem.
Najnowsze zmiany w panelu 2020-04-29

Oto najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w naszym panelu online:

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

Gofin Podatki

Jak odroczyć termin złożenia PIT za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy nie mają w bieżącym roku ustawowo zapewnionej możliwości przekazania - bez ujemnych konsekwencji - rozliczenia PIT za 2020 r. po 30 kwietnia 2021 r. Mogą jednak indywidualnie ubiegać się o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego. Wniosek rozpatruje urząd skarbowy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Opodatkowanie nieruchomości wynajmowanej od gminy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021 r., autor: Kinga Romas
Co do zasady, posiadacz zależny nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu wynajmowanego lokalu. Jednakże gdy umowa najmu dotyczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, wówczas posiadacz zależny zobowiązany jest do regulowania zobowiązania podatkowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Usługi prawnicze a zwolnienie z kasy rejestrującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021 r.
Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Świadcząc usługi prawnicze na rzecz osób prywatnych podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kas rejestrujących (po spełnieniu pewnych warunków).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Prezenty o małej wartości - od 1 stycznia 2021 r. większy limit
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021 r.
Nie jest opodatkowane VAT przekazanie kontrahentom towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania, nie przekracza 20 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 20,01 zł do 100 zł (pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Organ podatkowy może nałożyć karę porządkową
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 r., autor: Patrycja Mikuła
Osoby, które mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówiły złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, mogą zostać ukarane karą porządkową do 2.900 zł. Celem nakładania kar porządkowych jest zdyscyplinowanie podatników w zakresie sprawnego i rzetelnego uczestniczenia w czynnościach sprawdzających, kontroli (podatkowej lub celno-skarbowej) czy postępowaniu podatkowym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Dysponowanie nadwyżką podatku naliczonego nad należnym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021 r., autor: Małgorzata Smolnik
W przypadku gdy u podatnika VAT wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy, to do niego należy decyzja co do sposobu jej rozliczenia. Wyraz swojej decyzji podatnik uwzględnia poprzez odpowiednie wypełnienie poszczególnych pozycji części deklaracyjnej JPK_V7M (JPK_V7K). Powstałą nadwyżkę podatnik może wykazać jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy bądź też do zwrotu bezpośredniego. Nadwyżkę można także przeznaczyć na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Interpretacja ogólna MF dotycząca transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
Poradnik VAT nr 5 (533) z dnia 10.03.2021 r.
Zasady kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych realizowanej w modelu trójstronnym budzi liczne wątpliwości. W najczęściej występującym modelu biznesowym, w transakcji uczestniczą trzy podmioty: koncern paliwowy, podmiot udostępniający karty paliwowe (emitent) oraz ich użytkownicy. W takich sytuacjach koncern paliwowy wydaje towar bezpośrednio użytkownikowi kart, a zatem emitent nie wchodzi w posiadanie towaru i nie przekazuje go fizycznie klientowi - użytkownikowi kart. Emitent karty otrzymuje faktury od stacji paliw i na tej podstawie wystawia swojemu klientowi np. na koniec miesiąca dokument zbiorczy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zasady opodatkowania spółek komandytowych - odpowiedzi na interpelacje poselskie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021 r.
Ilekroć ustawa CIT mówi o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych lub o wypłacanych dywidendach, to pod tymi pojęciami rozumieć należy również dochody z udziału w zyskach spółki komandytowej mającej status podatnika (...) CIT oraz wypłatę zysku przez taką spółkę. W konsekwencji wypłacane przez taką spółkę zyski wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa posiadała status podatnika CIT, na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem CIT (niebędącej komplementariuszem w pierwszej z tych spółek), korzystać będą mogły ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 22 ust. 4-4d ustawy CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności a prawo do odliczenia VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 01.04.2021 r.
Obowiązek zapłaty należności z faktury w mechanizmie podzielonej płatności nie jest uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto specjalne oznaczenie (wyrazy "mechanizm podzielonej płatności"). Zatem, nawet jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył odpowiednio faktury, nabywca i tak ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli kwota z faktury jest wyższa niż 15.000 brutto, w mechanizmie podzielonej płatności.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Inwestycje w obcych środkach trwałych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021 r., autor: Agata Cieśla
Głównym kosztem ponoszonym w związku z użytkowaniem środków trwałych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy innej o podobnym charakterze (w tym użyczenia) są opłaty za użytkowanie oraz wydatki eksploatacyjne. Jednak często, w celu dostosowania tych składników do własnych potrzeb, przedsiębiorcy zobligowani są do poniesienia dodatkowych nakładów. Na gruncie podatku dochodowego stanowią one odrębną kategorię składników majątku trwałego i nazywane są inwestycjami w obcych środkach trwałych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2021 FPD Sp. z o.o. Regulamin serwisu