Bankier Finanse osobiste

Wystrzał inflacji, krach na bitcoinie i fatalny tydzień na GPW [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

"Pieniądze z Państwa konta przekazane do NBP". Uwaga na takie SMS-y!

Największy bank w Polsce bije na alarm: oszuści przypuścili atak na klientów banków. Wykorzystując nośny temat koronawirusa, wprowadzają w błąd, polując na cudze dane osobowe i pieniądze.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 13 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. 

Gotówka jest i będzie dostępna. Banki i NBP uspokajają

Banki na bieżąco monitorują poziom zapotrzebowania na gotówkę, a obsługa obrotu gotówkowego działa bez zakłóceń, podaje rzecznik Związku Banków Polskich w rozmowie z Bankier.pl. Bankowcy zachęcają do korzystania przede wszystkim z płatności bezgotówkowych, bezpieczniejszych z higienicznego punktu widzenia.

MF chce płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN

Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN – poinformował w piątek resort.

Trudniejszy dostęp do PKO BP, Pekao, ING i Millennium w ten weekend

Klienci kilku dużych banków muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej, mobilnej, kart płatniczych i bankomatów. Przerwy w ten weekend zaplanowały m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Bank Millennium. Powodem nie jest jednak koronawirus.

BNP Paribas wyjaśnia, kto dostanie zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu

Bank BNP Paribas opublikował na swojej stronie informację dotyczącą zwrotów prowizji od wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich. Zwrot będzie dokonywany od kredytów udzielonych po 16 maja 2016 r.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 12 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Szef ZBP tłumaczy, jak banki szykują się na koronawirusa

Banki w związku z epidemią koronawirusa przygotowują dla klientów indywidualnych i firm propozycje rozwiązań, dotyczących m.in. wakacji kredytowych. Uelastycznienie sektora w znacznej mierze uzależnione będzie jednak od zmian regulacyjno-nadzorczych. Koronawirus będzie miał negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach - poinformował PAP Biznes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

PIN i zielony dopiero powyżej 100 zł? KNF chce podniesienia limitu

Przewodniczący KNF zwróci się do NBP z prośbą o wsparcie przyspieszenia podniesienia limitu transakcji bezstykowych bez użycia PIN. Ruch ma wspomóc ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Aktualności

Najnowsze zmiany w panelu 2020-04-29

Oto najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w naszym panelu online:

1. Możesz wysłać do nas swoje faktury bez konieczności logowania się na strone www:

- na dedykowanego maila (czytaj tutaj),

- przy pomocy Dropbox (czytaj tutaj).

2. Wystaw nową fakturę poprzez skopiowanie innej (zobacz tutaj).
3. W repozytorium przycisk Statystyki pokaże Ci udział poszczególnych kategorii w danej grupie (zobacz tutaj).

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. Dodano możliwość wystawiania faktur cyklicznych (automatycznych).
  2. Dodano możliwość wydruku faktury w j. angielskim.
  3. W ustawieniach dodano pole "Domyślny sposób płatności".
  4. Do katalogu towarów dodano możliwość ustawienia jednostki miary.
  5. Przy wystawianiu faktur w walucie pobiera się aktualny kurs w PLN z tabeli NBP. Informacja o kursie pojawia się na wydruku.
  6. Dostosowanie wystawiania faktur VAT marża do aktualnych przepisów.
  7. Generowanie pliku JPK_FA - aktualizacja do wersji 3.0.
  8. Możliwość oznaczenia faktury "Podzielona płatność".
Zobacz na filmie jak ustawić faktury automatyczne.

Gofin Podatki

Wpłata na poczet nabycia środka trwałego a odstąpienie od jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020 r.
W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego (spełniającego warunki do objęcia go jednorazowym odpisem amortyzacyjnym ograniczonym limitem 100.000 zł), którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, wpłatę tę podatnicy mogą zaliczyć (w ramach tego limitu) do kosztów uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Grzywny za uchybienia skarbowe popełnione w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Wymiar grzywien za uchybienia podatkowe powiązany jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe popełnione w 2021 r. wyniesie 56.000 zł, a za przestępstwo skarbowe - prawie 27.000.000 zł. Warunkiem odpowiedzialności karnej skarbowej jest wina umyślna sprawcy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Panele fotowoltaiczne a kara za niezłożenie AKC-R
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Konsekwencją niezłożenia wbrew obowiązkowi zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego albo dokonania rejestracji po terminie może być odpowiedzialność karna skarbowa. Takie uchybienie jest przestępstwem skarbowym i grozi za nie grzywna od 10 do 120 stawek dziennych. Nieprowadzenie ewidencji może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Przestępstwo skarbowe karane jest w tym przypadku grzywną od 10 do 240 stawek dziennych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Właściwe stawki VAT na paszę dla zwierząt - wyjaśnienie MF
Poradnik VAT nr 20 (524) z dnia 20.10.2020 r.
W przypadku gdy dany towar z kategorii pożywienia dla zwierząt nie jest zaklasyfikowany do działów (kodów) CN wymienionych w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, to może on zostać objęty stawką VAT 8%, jeżeli tylko zostaną spełnione wymogi wynikające z poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Przewiduje ona stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8% dla pasz i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny faktury korygującej przychód
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1077) z dnia 01.12.2020 r.
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W ustawie o PDOP brak jest natomiast regulacji, które wprost określałyby, jaki kurs waluty obcej podatnicy powinni stosować do wyceny faktur korygujących przychody. Zawarto jedynie przepisy określające, w którym momencie korekty te rozliczać dla celów CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Preferencyjna amortyzacja fabrycznie nowych składników
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 r., autor: Agata Cieśla
Przyspieszenie amortyzacji może nastąpić w różnych formach. Przedsiębiorca może korzystać m.in. z podwyższonych oraz indywidualnych stawek amortyzacyjnych, a także amortyzacji dokonywanej metodą degresywną. Coraz popularniejsza staje się również tzw. jednorazowa amortyzacja. W tym zakresie opcje są dwie. Pierwsza, będąca pomocą de minimis, przeznaczona jest dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w roku podatkowym oraz tzw. małych podatników. Z drugiej mogą korzystać wszyscy podatnicy, ale nie dotyczy ona wszystkich środków trwałych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Kiedy trzeba złożyć zawiadomienie ZAW-NR?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zapłata za transakcję przekraczającą 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta niefigurujący w Wykazie podatników VAT może skutkować niezaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT lub CIT oraz odpowiedzialnością solidarną w VAT. Sposobem na uniknięcie tych konsekwencji jest złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o szczegółach przelewu (ZAW-NR). Są na to dwa tygodnie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Sprzedaż nieruchomości bez podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 r., autor: Małgorzata Rymarz
Dom lub lokal mieszkalny to zwykle istotny składnik mienia. Nieruchomość taka pozwala nie tylko zaspokoić potrzeby własnego lokum, ale stanowi też formę akumulacji środków finansowych. Sprzedając ją, podatnicy chcieliby, aby obciążenia podatkowe z tym związane były jak najmniejsze. Realizacja tego celu jest możliwa albo poprzez upływ czasu, albo odpowiednie lokowanie kwoty pochodzącej ze sprzedaży.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Opłata sądowa w sprawie cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 r., autor: Dawid Szwarc
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (chyba że przepisy stanowią inaczej). Wysokość i rodzaj opłaty zależy od rodzaju sprawy i zamierzonych czynności. Opłata może być stała, stosunkowa albo podstawowa. W myśl ogólnej zasady w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Minister Finansów zamierza zwolnić z PIT świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020 r.
Jeśli przepisy bhp nie zobowiązują pracodawcy do sfinansowania pracownikom szczepień (w tym przeciw grypie), a pracodawca sfinansuje je z własnej inicjatywy, to wartość takiego szczepienia jest u pracownika przychodem z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń, który podlega opodatkowaniu wraz z pozostałymi przychodami osiągniętymi przez pracownika w danym miesiącu. Przychód z tego tytułu nie powstaje, gdy na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia pracownikom wykonującym pracę w warunkach narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych ochrony poprzez zastosowanie szczepień ochronnych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2020 FPD Sp. z o.o.